• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • IPL LASER HAIR RAOVAL

    អេឡិចត្រូនិច OPT SHR អាយអេសអិលពន្លឺមិនដកសក់និងអាយភីអេសអិល + អេអេសអេសអេសអេស

    ប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួតសក់អូតូធីអាយភីអាយអិល

    ការជួសជុលស្បែកឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់អាយធីធីអាយភីអិល

    ពហុមុខងារ ៤ ក្នុង ១ Elight IPL Opt Shr ND YAG ការចាក់សាក់ដោយឡាស៊ែរអេសអាយអេសប៊ី។